-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

شورای نظار به «ائتلاف نجات افغانستان» نه پیوسته و تماس ها میان جریان های دیگر، به شمول دولت و خارج از دولت ادامه دارد.