-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳, سه‌شنبه

حماقت جاپان تایمز نسبت به افغانستانروزنامۀ جاپان تایمز در بارۀ جنگ افغانستان می‎نویسد امریکا هنوز هم مصروف این جنگ شانزده ساله‎است.
روزنامه می‎افزاید که این جنگ نه تنها طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ امریکا است که بر علاوۀ تلفات جانی مصارف آن به تقریبا یک تریلیون دالر می‎رسد از نگاه اخلاقی هم دچار فساد بوده چون بنوشتۀ روزنامه جای شرم است که هنوز هم کدام راه رضایت بخش بیرون رفت از آن دیده نمی‎شود.

جاپان تایمز می‎نویسد که بدنبال حملات تروریستی القاعده در سال ۲۰۰۱ بر امریکا نیازمندی حمله به افغانستان دیده شد تا این شبکه سرکوب گردد.

روزنامه می‎نویسد بعد از این‎که القاعده شکست خورد اکثریت نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک می‎گفتند و یک شمار محدود سربازان برای تصفیۀ منطقه باید در آن‎جا باقی می‎ماندند.

اما در عوض تصمیم گرفته شد که یک نوع از دموکراسی که برای افغان‎ها نا آشنا بود پیاده شود.

و آن هم در یک کشوری که به نوشتۀ روزنامه از لحاظ تاریخی اقوام و قبایل در آن حکمروایی کرده‎اند و هیچ کدام قدرت بزرگ خارجی در اداره یا کنترول کامل دراز مدت آن موفق نشده‎است.