-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

 یک منبع غیر رسمی گزارش داد که علت اصلی عدم نشست هواپیمای حامل جنرال دوستم در مزار شریف، نقشه کودتای از قبل طراحی شده علیه حکومت مرکزی بوده است که حکومت از این امر واقف شده و از نیروهای ایتلاف خارجی خواست تا اجازه فرود به هواپیمای مذکور را در مزار شریف ندهند.
شایعاتی ظاهراً به نقل از یک منبع رسمی پرداخته شده که گویا درصورت نشست هواپیمای حامل جنرال دوستم در کابل، وی توسط نیروهای خارجی بازداشت می شد و سپس به دادگاه تحویل می گردید. قبل از نشست هواپیما در مزار شریف، جنرال جان نیکلسون، قومندان امریکایی قوای امریکا و ناتو از فرمانده آلمانی ناتو در مزار خواسته بود که اجازه نشست به این هواپیما را ندهد و هواپیمای مذکور را به سوی کابل هدایت کند.