-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

پرده از چهره «شارون کابل» برافتاد

رفقاي ترورگر اتمر
مكالمه تيلفوني "فروغ" و "گل نبي" را شنيدم. اين سندي محكمي است از جنايت ضدبشري حكومت عليه معترضان. اين دو فرمانده ترور هر دو از بازماندگان خاد و پوليگون استند و هر دو گماشته گان اتمر و غني. در منطق كمونيست هاي خاديست، چيزي به نام اعتراض مدني و حق برپايي تجمعات نمي گنجد. اين ها صدها هزار انسان را در دوران سياه كمونيست به گلوله بسته اند. متاسفانه بازماندگان اين دوره سياه، از طريق اتمر دوباره به نهادهاي امنيتي راه يافتيد تا هرگونه اعتراض و صداي انتقاد را به گلوله ببندند.
«حسیب معترف»