-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۲, پنجشنبه

اعلامیه های رسمی که از دفتر جنرال دوستم به رسانه ها می آید، اغلب ضعیف، همراه با کم دقتی چشمگیر در متن و از نظر مفهوم به هم ریخته به نظر می آیند. عبارات اعلامیه، غیرضروری کش داده شده و فاقد انضباط لازم است که یک اعلامیه رسمی باید از آن بهره مند باشد. دفتر جنرال باید درین زمینه توجه کند.