-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

ائتلاف درشرایط جنگی به خاطر حفظ موازنه جنگ است

نگاه عموم به ائتلاف نجات افغانستان منفی است. اما این نگاه عموم، اشتباه می کند. مگر همین نوع ائتلاف ها ظرف 25 سال اخیر قدرت را دوره به دوره در دست نداشته اند؟ حالا مگر قرار است آفتاب از مغرب طلوع کند که این ائتلاف به نتیجه نرسد؟ اگر این ائتلاف شکل نمی گرفت، بازهم کدام امیدی به بهبودی وضعیت و معیشت مردم نبود. پیش از همین ائتلاف، مگرجاده های کابل از خون جوانان رنگین نشد و انفجار عظیم در زنبق با اطلاع و اشراف کامل استخبارات متحدان غربی افغانستان، صدها خانواده را به خاک سیه نه نشاند؟ این ائتلاف نتایج رنگارنگ و قطعی خواهد داشت. درشرایط جنگ چند جانبه، درمقاطع مختلف، ائتلاف های مختلف به میان می آیند.