-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱, یکشنبه

هیچ اوقیانوسی وحشی تر از عشق نیست


 آهنگ سپاس جانا از اودو یورگینس  
برگردان از آلمانی به فارسی: نیلاب موج سلام

برای شنیدن آهنگ کلیک کنید:


سپاس جانا

سپاس، سپاس، سپاس
برای ساعتها
جانا، جانا،‌جانا
عشق ما زیبا بود،
چنان زیبا
سپاس جانا

غمگین نباش
نیز از پیش تو باید بروم
پدرود پدرود پدرود
اشک هایت به درد می آورند
چنان درد، چنان درد
خواب ما از ما پرواز میکند
آن جا، آن جا.
سپاس سپاس

گریه نکن
نیز این معنایی دارد
به پیش رو ببین نه به عقب
خوشبختی را با زور نمی توان به دست آورد
زیرا هیچ اوقیانوسی وحشی تر از عشق نیست
عشق به تنهایی، عشق به تنهایی
میتواند چنین باشد
چنین باشد، چنین باشد.

سپاس سپاس سپاس
برای ساعتها
جانا،‌جانا،‌جانا
عشق ما چنان زیبا بود
سپاس جانا

چنان زیبا، چنان زیبا
سپاس جانا

هامبورگ، جولای ۲۰۱۷Merci Chérie Songtext

Merci, merci, merci
Für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie
Uns're Liebe war schön, so schön, merci, Chérie
Sei nicht traurig, muß ich auch von dir geh'n
Adieu, adieu, adieu
Deine Tränen tun weh, so weh, so weh
Unser Traum fliegt dahin, dahin, merci, Chérie
Weine nicht, auch das hat so seinen Sinn

Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück
Denn kein Meer ist so wild wie die Liebe
Die Liebe allein, nur die kann so sein
So sein, so sein

Merci, merci, merci
Für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie
Uns're Liebe war schön, so schön, merci, Chérie

So schön, so schön, merci, Chérie
So schön, so schön, merci, Chérie, mer