-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳, سه‌شنبه

مدیریتِ فروپاشی


اسد «بودا»
معاونِ اول ریاستِ جمهوری در تبعید به سر می‌برد. طالبان، بخش زیادی از مناطق افغانستان را فتح کرده‌اند. همه‌جا ناامن است. مرگ پشتِ تمام خانه‌ها ایستاده است و در می‌زند. بحث توسعه دیگر، فقط یک سرگرمی و رد گم‌کردن است و جنگِ اصلی مدیریتِ فروپاشی. چه‌کسی مدیر فروپاشی است؟ اطلاع دقیقی در دست نیست. قدرمتیقن دولت‌سازی در چارچوب سیاسی‌ـ اجتماعی کنونی به‌بن‌بست رسیده. جبهاتِ جنگِ قومی در تمام مناطق ناقلین فعال و به مهم‌ترین امکاناتِ نظامی مجهز شده‌اند. جنگیدن و هزینه‌دادن و کشته‌شدن برای افغانستان متحد بی‌هوده است. 
وضعیت شبیهِ دوران پس ازرفتن شوروی است. خطای مقاومت‌هایی پس از رفتنِ شوروي که دوستم، مسعود و مزاری، رهبری آن را به عهده داشتند این بود که برای افغانستان جنگیدند و عمر ساختار متناقض و پارادوکسیکال در حال مرگ و انقراض را تمدید کردند و فرصتِ طلایی را برباد دادند. بزرگ‌ترین خیانت دوستم و مسعو و مزاری در برابر تاریخ این است که به خاطر دفاع از افغانستان خون مردم را ریختند. حیف است اگر یک قطره‌خون در دفاع از افغانستان و ساختارِسیاسی کنونی بریزد. اگر قرار است مقاومتی صورت گیرد و هزینه‌ایِ پرداخت شود، باید در راستای بدیلِ افغانستان صورت گیرد و پرداخت شود. برنده بازي کسی خواهد بود که در مدیریتِ فروپاشی فعال عمل کند و برای ساختار غیر از افغانستان طرح و برنامه‌ای داشته باشد.