-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۶, جمعه

گلبدین وقت را ضایع نمی کند

هوشمند «فرارودی»

قومندان‌نماز و ویس الدین دو فرمانده وابسته به جمعیت اسلامی در انفجار دیشب روستای پایشاف ولسوالی چاه آب کشته شده اند.
گفته میشود ماین توسط افراد وابسته به حزب اسلامی جاسازی شده بود.
باشنده گان محل میگویند افراد وابسته به حزب اسلامی زیری فرمان آمر بشیر قانت هم‌اکنون در منطقه صمتی ولسوالی خانه های مردم را باز رسی دارند