-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۸, یکشنبه

یک نمونه از مدیریت عقل جامعه از طریق زباله های خبری

نشریه ستارس ایند سترایپس در شماره اخیر خود در مورد حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان نگاشته است: 
" اگر امریکا و ناتو افغانستان را رها کنند، چنین یک خلای را به عقب می‎گذارند که از سوی ۲۰ گروه تروریستی تندرو پر می‎شود که همین اکنون در مناطق قبایلی بین افغانستان و پاکستان فعال اند."
اشاره: این نشریه بارها خود نوشته است که بیست گروه تروریستی فی الحال درافغانستان تحت پوشش امریکا وناتو فعال اند. تروریزم که درحضور خود شان فعال است، چه باک که پس از رفتن (محال؟!) آن ها چه اتفاقی می افتد؟ دکترغنی مدیراداری پروژه داعش درشرایط کنونی خود اعلام کرد که 20 گروپ تروریستی حلقه وار در افغانستان درگردش اند. حال از نشریه مذکور چه کسی پرسان کند که چرا این دسته جات تروریستی بیخ ریش ناتو وامریکا پیوسته نیرومی گیرند و میدان های تازه را فتح می کنند؟