-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

تلاش ارگ به هدف منزوی کردن عطا محمد «نور»

بسته های پیشنهادی اتمر- غنی به جنرال دوستم برگشت خورده است. 


بربنیاد دستور رسمی غنی- اتمر، تیم ارگ در واکنش به تشکیل «ائتلاف برای نجات افغانستان» نخستین مرحله از ضد حمله های سبوتاژی خویش را شروع کرده است. 

معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی با انجام سفر شتاب زده و دیدار با جنرال دوستم در انقره، به اضافه احیای صلاحیت های معاونیت اول ریاست جمهوری، دو وزارت، دو ولایت و چند پست دیگر را وعده داده است.

وی از دادن امتیازات دولتی به محمد محقق نیز سخن رانده است که شامل یک وزارت، دو ولایت و دو سفارت و چند کرسی دیگر دولتی می باشد. هدف ازین تحرکات منزوی کردن عطا محمد «نور» و جمیعت اسلامی است.

  درگزارش قید شده است که جنرال دوستم پیشنهادات معصوم استانکزی را فی المجلس مسترد کرده است. این درحالی است که شورای تازه تشکیل شده، سرگرم عملیاتی کردن اهداف خویش درکابل و شمال است. همزمان، احیای سازمان جنگی «شورای نظار» در دست انجام است که شانزده سال پیش به وسیله مارشال فهیم، یونس قانونی و دکترعبدالله در ازای گرفتن کرسی های بلند دولت وحکومت ( وزارت دفاع، خارجه، دفاع و معاونت اول رئیس جمهوری) متلاشی گشته و تمامی سازوبرگ نظامی وزرادخانه های آن بالای حکومت «موقت» و «انتخابی» به رهبری حامد کرزی درچند مرحله به فروش رفت.

گزارش های تایید شده حاکی اند که تیم غنی- اتمر درتماس با مقامات دپلوماتیک ونظامی کشورهای خارجی درکابل، نسبت به ظهور دوبارۀ شورای نظار دغدغه های خود را شریک کرده اند. اتمر و حکمتیار معتقد اند که خیزش های مدنی خیابانی در کابل که اخیراً به شدت سرکوب شدند، بخشی از پیشقراولان شورای نظار اند. قطعات سرکوب که در رأس آن گارنیزیون کابل قرار دارد طبق پیش بینی ها، پیشاپیش به همین منظور تشکیل و تجهیز شده است. همزمان خبرهایی منتشر شده است که نخستین دسته جات «مقاومت» جدید علیه طالب، گلبدین و اتمر نیز تشکیل شده است.