-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

احتمال تبدیل افغانستان به گورستان امریکا

جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح درمجلس سنای آمریکا گفت: راهبردی برای افغانستان ندارد و در حال شکست است و ارتش ملی افغانستان هم متحمل شکست های غیر قابل پذیرش می شود.
اشاره: امریکا راهبرد دارد، مگرسیاست های آن کشور، از جمله دفاع از پاکستان و بی اعتنایی نسبت به عاقبت فعالیت های تروریستی درافغانستان، شکست خورده. دلیل این است که مردم افغانستان را نادیده گرفته و برعکس با شبکه های فاسد درتعامل قرار گرفته است. این خطا می تواند افغانستان را به گورستان امریکا تبدیل کند. پیش بینی شادروان احمد شاه مسعود بار دیگر اهمیت خود را برجسته کرده است.