-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

بچه های کابل! «غمبو» را تعریف کنید

جناب احمد «سعیدی» نوشته است:
یکی از دوستان گلی دیگری را به آب داده در یک کلمه من را ( غمبو ) خطاب کرده هر قدر در فرهنگ های لغات جستجو کردم به گوگل نیز مراجعه کردم معنای دقیق کلمه ی " غمبو " را نیافتم . غمبو بر وزن افتو ( آفتاب ) ...حالا شاید بپرسید چرا غمبو ؟ دراین مملکت دیگه معما کم بود که حالا راه افتادی که بفهمی غمبو کیست و معنی آن چیست؟
دلیلش این است که یکی از دوستان که چند روز قبل من را صدای آزادی خطاب مینمود حالا در پست فیس بوک برایم اینطور نوشته است " فکر میکردم تو احمد سعیدی آدم خوبی استی اما معلوم شد که تو نیز یک آدم (غمبو ) بودی وقتیکه کلمه (غمبو) را دیدم این سروده به یادم آمد
ستاره سر زد و ماتو برآمد 
نگار نازک غمبو برآمد