-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

استخبارات آلمان پوره می داند که انفجار «زنبق» کار چه کسی بود/ اگر شریک جنایت نیست، چرا خاموش است؟

خالد «عزیزی»
یافته های استخبارات آلمان که توسط رسانه های آلمانی منتشر گردید، نشان می دهند که در باره این رویداد چندین بار به ارگان های امنیتی افغان هشدار داده شده بود.
در بخش از این یافته های استخباراتی آمده است، که نهاد های استخباراتی آلمان پنج ماه پیش می دانستند که تانکر پر از مواد انفجاری بر سفارت این کشور در کابل حمله خواهد کرد.
در همین حال شش روز پیش از حمله نیز هشدار تکرار شده بود و حتی معلوم بود که این حمله چه گونه انجام خواهد شد.
یافته های استخباراتی آلمان همچنان نشان می دهند که مواد انفجاری جاسازی شده در تانکری که در این انفجار به کار رفته، ۱۰۰۰ کیلوگرام نه بلکه ۱۰۰۰۰ کیلوگرام بوده است.
در همین حال منابع در ریاست امنیت مـلی می گویند که این ریاست نیز اطلاعات را از وجود تهدید ها در برابر سفارت آلمان در دست داشتند و نهاد های مربوط دولتی و نیز سفارت آلمان را آگاه ساخته بودند.