-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

پوتین گفت چهره حقیقی ترمپ درتلویزیون قابل مشاهده نیست

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی
آتش بس در سوریه از روز یکشنبه به اجرا در آید و کلیه نیروهای دخیل در چالش موظف به اجرای آن هستند.
پوتین گفت چهره تلویزیونی ترامپ با شخصیت واقعی او بسیار متفاوت است. او بسیار دقیق است. هم صحبت خود را بگونه ای شایسته درک می کند. او تحلیل می کند و به هر پرسشی که مطرح می شود سریعا پاسخ می دهد.
پوتین در مورد چالش شرق اوکرائین گفت هم اوکرائین و هم روسیه  علاقمند به گسترش مناسبات خود از جمله مناسبات اقتصادی با یکدیگر هستند . علائق خلقهای  اوکرائین و روسیه کاملا با یکدیگر انطباق دارند . فقط دولت کنونی  اوکرائین مخالف  این همکاری است، دولتی که  تنها کالایش که بازاری گرم دارد  روس هراسی است.