-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۷, شنبه

قاچاق پاسپورت از سوی مقامات رسمی دردولت کابل

تهیه پاسپورت و اسناد برای خانواده های مقامات به دور از سیستم هویت شناسی (بایومیتریک) 
یک منبع مؤثق در وزارت داخله اطلاع داد که تعداد زیادی از مقامات دولتی اهل قندهار، ارزگان، خوست، پکتیا، پکتیا، ننگرهار، کنر و شماری از اعضای ولسی جرگه، بدون ثبت وراجستر در سیستم شناسایی اتوماتیک ( بایومیتریک) پاسپورت اخذ کرده اند و این سلسله همچنان ادامه دارد. 
درگزارش آمده است که این افراد با بهره گیری از صلاحیت ها و امکانات دولتی، به طور غیرقانونی برای خود وخانواده های شان، خارج از دایرۀ شناسایی سیستم تشخیص هویت ( با یومتریک) سناد و مدارک از جمله پاسپورت تهیه می کنند. آن ها عکس  فرزندان و زنان خود را درخانه تهیه کرده و پروسه قانونی تشخیص الکترونیک چهره، اندازه گیری شبکه چشم، تشخیص امضاء، آزمایش نمودارهای صدا و هندسه اعضای بدن را دور می زنند. این شیوه کار دسته جات قاچاق و افراد تحت تعقیب است که سعی می کنند از رصد قانونی فرار کنند. ادامه این وضعیت برای امنیت و مدیریت نو بنیاد کشور بسیار خطرناک است. 
دسته جات اختاپوتی که به شبکه های جاسوسی و قاچاق کار می کنند سهل می توانند ازین طریق به اهداف شان برسند.
اشاره: هرگاه دولت کابل اراده رسیده گی به این موضوع را داشته باشد، اسناد وشواهد نیز در دسترس است.