-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۵, پنجشنبه

پروژه سد بندی آب های افغانستان ابتکار دکترغنی نیست

 
 
انگشت شمار آدم ها، احداث سد های آب درافغانستان را به ابتکارات و تلاش های دکترغنی نسبت می دهند. پروژه سد بندی منابع آبی افغانستان و تبدیل آن به سرمایه و فشار سیاسی بر پاکستان، از طرح های راهبردی هند درافغانستان بوده است که شروع آن حتی قبل از سقوط طالبان در ۲۰۰۱ است. سفیرهند درآخرین سال های مقاومت دردیدار ها با شادروان احمد شاه مسعود از طرح دراز مدت سد بندی آب های افغانستان سخن گفته بود. بعد از سقوط طالبان بلافاصله این پروژه روی دست گرفته شد و این زمانی بود که دکترغنی از بانک جهانی منفک نشده بود.