-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۳, جمعه

تشدید اختلاف درمحفل ارگ و زنگ خطر از جنوب


هیات هفتاد نفری ولسی جرگه بعد از اجرای مانور در قندهار، قرار است به ولایت بلخ بروند. خبر واصله به «گزارشنامه پس افغانستان» مشعر است که به دنبال تشکیل ائتلاف برای نجات افغانستان، مناقشه میان دکترغنی و حنیف «اتمر» دو باره عود کرده است.

منابع نزدیک به اتمر درمحافل شخصی اظهار می دارند که اتمر از عطا، دوستم و محقق هیچ هراسی ندارد. نفرات مقرب به حنیف اتمر پیوسته افاده می دهند که نگرانی اتمر از جانب دکترغنی است. اتمر، رئیس جمهور را «مریض روانی» توصیف کرده که درعمل کردهایش هیچ گونه پیش بینی نمی تواند وجودداشته باشد.

منبع درخبر آورده است که از زمان آغاز افراز خیمه های اعتراضی درکابل، حنیف «اتمر» به بهانه دیدار با خانواده اش، چندین بار ظاهراً به دوبی سفر کرده اما سپس معلوم شده است که مقصد سفر های مخفی وی امریکا بوده است.

سه روز پیش، حنیف اتمر، فرید «ماموندزی» مشاورشورای امنیت ملی را به منزل همایون همایون معاون اول ولسی جرگه فرستاده بود. فرید ماموندزی حامل پیام مشخصی بوده که از همایون همایون مطالبه نماید که به منظور تحت فشار گذاشتن دکترغنی، یک رشته همایش های بزرگ مردمی را در مناطق پشتون نشین و سپس در دیگر محور های اثر گذار، برضد دولت سازماندهی کند و مصارف آن برایش فرستاده خواهد شد. همایون، براثر حمایت حنیف اتمر، به هدف منزوی کردن حاجی ظاهر قدیر به کرسی معاونت اول ولسی جرگه دست یافته است. 
درپایان خبر قید شده است که زمزمه های تازه به خاطر برکناری حنیف اتمر ریشه در همین تحرکات تازه دارد.