-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱, یکشنبه

قیام اعتراضی علیه استاد خلیلی درشورای عالی صلح

انجنیرفرهاد الله «فرهاد» معاون دارالانشاء استاد خلیلی را به  به «شیعه گرایی و تعصب خلیلی علیه پشتون ها و حتی هزاره های سُنی» متهم کرده است.


اطلاع یک منبع موثق از شورای عالی صلح  مشعر است که شماری از اعضای شورا، علیه محمدکریم خلیلی رئیس منتصب آن شورا یک قیام اعتراضی به راه انداخته اند. درگزارش واصله به نقل از انجنیر فرهاد الله «فرهاد» معاون دبیرخانه شورای صلح گفته شده است که خلیلی با اخراج نفرات اقوام پشتون، تاجک و ... به جا به جایی «هزاره های حزبی اش» درتشکیلات شورا اقدام کرده است.
از زمان انتصاب استاد خلیلی به ریاست شورای عالی صلح، این نخستین تکانه مخالفت آمیزاست که جنجال برپا کرده است. در خبر گفته شده که معترضان، تحت نام اعتراض به «شیعه گرایی و تعصب خلیلی علیه پشتون ها و حتی هزاره های سُنی» پرونده ای را ترتیب داده و به دفتر محمد حنیف «اتمر» ارجاع داده اند. 
فرهاد الله گفته است که خلیلی بروی فشار آورده است که حتا خدمه های شورای صلح را نیز «هزاره سازی» کند.
این مخالفت ها درحالی به بیرون درز می کند که شورای عالی صلح از نظر دست آوردهای عینی، یک نهاد انگل و بی مصرف است و از همان ابتداء  بیشتر جنبه کاملاً نمایشی داشته است. تحلیل گران از جمله خود آقای خلیلی پوره باورمند اند که طالب و داعش، وقتی درموجودیت پیرگیلانی و کرزی - غنی به مطالبات شورای صلح تا آخر با گلوله و انتحار جواب دادند، از روی کدام منطق می توان امیدوار بود که صلح را «تحت مدیریت» ایشان استقبال کنند!