-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۹, پنجشنبه

تیم ارگ با شناوری درجهت تمایلات اکثریت مردم، سرانجام کشور را به بن بست کشیده است. این تیم مجبور است این مسیر ناکام را تا آخر برود. راه برگشت مسدود است و اکنون هرگاه به مصالحه و تفاهم هم حاضر شود، میدان را درجهت محکومیت استبداد سیاسی نوع سلطنتی باخته است.