-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

از صلح با طالبان چه به دست می آورند؟

احمدولی مسعود با کابل نیوز 
آنانی که از تاریخ نیاموخته و در چنین وضعیت اسفناک کشور، باز هم به مسایل قومی، زبانی، مذهبی دامن میزنند، قصداً واژه های حساسیت برانگیز اقلیت و اکثریت، پشتو، فارسی و دری، ... را بار بار باز گو مینمایند، بدون هیچ شکی برنامۀ بخاطر سود جوئی از شرایط نابهنجار کشور دارند، سیاستی که نه تنها و هیچگاهی مشکل هیچ قومی را در افغانستان حل نکرد، اما زمینه ها را برای ستون پنجمی های داخلی و دستگاه های خارجی آماده ساخت.
حکومتی که نتواند همراه با پُر احساس ترین، با درک و با درد ترین جوانان تحصیل یافته، زبان تفاهم، همدلی، همسوئی و همگرائی پیدا نماید و بجای دلجویی و محبت با جوانان، به برچه و سرکوب متوصل شود، قطعاً نمیتواند با ملت کنار بیآید، حالا با عنوان کردن صلح با نیروهای طالبانی چه چیزی را می خواهند به دست بیآورند؟