-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۷, شنبه

موافقت قطر با پنج شرط کشورهای تحریم کننده


خبر غیررسمی در خصوص قبول پیشنهاد حاوی پنج شرط منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، پنج شرط پیشنهادی عبارتند از:اخراج القرضاوی، بازگشت نیروهای ترکیه به ترکیه، شفافیت انتقال پول از قطر به حساب شبه نظامیان، ارائه اسناد مربوط به سازمان های سرویس های ویژه آمریکا مستقر در قطر، کاهش لحن تند برنامه های «الجزیره» و قطع حملات خبری به کشورهای خلیج و مصر.