-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۳, سه‌شنبه

تاثیر شراب

روزي هارون الرشيد براي تفريح به دارالمجانين (ديوانه خانه) رفت. در ميان ديوانه گان، جوان با متانت و آرامي را مشاهده كرد. با او مشعول صحبت شد و به گمانش رسيد كه آوردن اين جوان به ديوانه‌خانه ظالمانه بوده است. در اين هنگام، خليفه شرابي طلبيد و خود جامي آشاميد و جامي به جوان داد. جوان از گرفتن شراب خودداري كرد. هارون اصرار كرد تا جام شراب را بگيرد. جوان ديوانه گفت: تو شراب مي‌نوشي كه مثل من شوی، اگر من بنوشم مثل چه كسي خواهم شد؟
هارون خنديد و امر كرد آزادش كنند.