-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

دکترغنی باردیگر به خط انحصار عقب نشینی کرد


فرمایشات امروز دکترغنی درمحضر خبرنگاران، پاسخ به بحران نبود، اسب بی قرار یک بحران تازه ای را قمچین زد.
دکترغنی در محضر روزنامه نگاران، به حساب خود قیچی زبان را عمداً به هدف بُرش کج و کوله تصویر رقبای سیاسی اش با لاقیدی و کمتربینی به کار انداخت. پس آیند این زبان بازی ها به زودی مشاهده خواهد شد. کشاکش داخلی، شکل منطقه ای به خود گرفته است. غنی- اتمر حالا محکوم به پیشروی اند.

وی نمای جنرال دوستم را هم سان یک متهم تحت بازجویی دریک ماجرای خلافکاری شخصی ترسیم کرد.

دکترغنی گرفتار توهمی است که گویا زمان فرار از پاسخ گویی تمام شده است. چرا به جای آن که می باییست به پرسش های اساسی، ریشه های تقابل سیاسی و علل لجاجت بی پیشینه به خاطر تثبیت و پابرجایی یک حاکمیت خالی از رقیب ( استبداد نوع قرن نوزده در احوال باز امروزی) پاسخ بگوید، با راه اندازی لفاظی تحریک آمیز می گوید «هر کسی‌که پیشنهاد اصلاحات دارد، دا گز دا میدان!» حفیظ الله امین هم زمانی با همین ادبیات مبارزه طلبی می کرد.

این برخورد، عزم مخالفان را علیه خودش جزم تر می کند.  وی باید به خواست های اساسی تن بدهد؛ ورنه بحران عود می کند. 

قراربرخی گزارش ها،  وی هرچند با دکترعبدالله علیه گلبدین و جنرال دوستم دو باره عهد وپیمان بسته؛ اما هنوز از خط منازعه میان حلقه ای با حنیف «اتمر» خارج نشده است. یعنی که وی از هیچ زاویه ای مصئونیت ندارد. با آن هم هنوز حاضر نیست وظیفه دیوان عالی را در بررسی کشتار جنایت بار جوانان کابل، اتهامات مستند علیه گل نبی «احمدزی» و حمله بر سران رقیب در بادام باغ کابل تعریف کند.

ظاهراً کارخانه گی داده شده برای ایشان درهمین اندازه است که با پریدن ازبام اغفال به چاه طنز وحرافی، شرایطی فراهم کند تا مقابل افکار عمومی دیوار بکشد. این طور پیداست که مشارالله با استظهاربه دستور و همیاری سفیران انگلیس و امریکا و محاسبه غلط تمرکز طلبان ارگ، کمر به ارتکاب بسیاری از ناکرده های زیان آور بسته است. پیرمرد میوۀ ممنوع یک اشتباه برگشت ناپذیر دیگر را گاز زد. وی باردیگر به سوی ویرانه های اشتباهات تاریخی عقب نشینی کرد.