-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

امریکا در فهم سرشت خطرات درافغانستان کور است

احساس و ذهنیت عمومی مردم افغانستان نسبت به اهداف و حضور امریکا و ناتو، سیر منفی به خود گرفته است. برای پرهیز از ظهور دوزخ های خاموشی ناپذیر آن هم از شش جهت علیه نیروهای خارجی و خدمه داخلی آن ها، هنوز هم فرصتی باقی است. عقل امریکایی ها به آسانی قابل اصلاح نیست؛ اما انگلیس ها می توانند آنان را درین زمینه یاری بدهند. جنگ افغانستان به نفع پاکستان باخته شده و اینک قیمومیت نبرد بعدی در دست روسیه و ایران است.