-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳, سه‌شنبه

فیض الله جلال، استاد دانشگاه کابل در گفتگو با آریانا درخصوص انحصار قدرت در ارگ و ادعای رئیس جمهور بر بی پیشینه بودن نظام مشورتی حکومتش گفت: به حیث شهروند می بینم که اگر یک اجماع نسبی در داخل، سطح منطقه و بین الملل در سال های اخیر وجود داشت، اکنون کمرنگ شده و گروه ها آهسته آهسته از محور ریاست جمهوری جدا و در بیرون این نهاد ایتلاف ها و جبهاتی را شکل می دهند و ناگفته نماند که در ارگ ریاست جمهوری نیز در کنار دوستان رئیس جمهور و رییس شورای امنیت هم یک ایتلاف جدید در حال شکل گرفتن است که کشور را به سمت چند قطبی شدن و چند مرکز شدن می برد.