-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

دوره آموزشی نیم دقیقه ای دکترملک ستیز به متفکردوم جهان

اشاره: پوزخند تلخی که ازین کوتاهه عاید حال شینکی کروخیل شده مصرف داخلی دارد، اما پس گردنی که به دکترغنی حواله شده، بیانگر یک شرم تاریخی برای کسی است که شایسته سالاری گفته از بالا و پائین خودش را ایلا داده است.سفیر کیست؟
سفیر فرستاده رسمی دولت و نماینده مشروع یک ملت به جهان است. سفیر نمادی از فرهنگ، هویت، منافع و ارادهء یک ملت در دولت دوم است. سفیر پیام‌بر خواست‌های یک ملت به جهان است. سفیر یک دیپلومات حرفه‌یی است که مناسبات جهانی را با منافع ملی و توسعهء اقتصاد و فرهنگ ملی گره می‌زند. سفیر یک هنرمنداست. هنرمندی‌که لابی‌گر، سخن‌سنج و هدف‌مند است. سفیر یک مدیر مدبر است که یک نماینده‌گی سیاسی را مدیریت می‌کند. سفیر یک رهبر است که گروهی از دیپلومات‌ها را توصیه و سفارش می‌دهد. سفیر یک هم‌آهنگر است که ساختاری ملی را با کشور میزبان گره می‌زند.
خواهش‌مندم به هر فرستاده‌یی «سفیر» خطاب نکنید