-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

آخرین شیخ مقاومت: آدم پوک مثل شارژور خالی است!

استاد عبدالحی «خراسانی» به نقل از صفحه ارتباطی استاد سیاف متن کوتاهی را همرسانی کرده بدین شرح:  " با پوك و لافوك و متكبر هرگز همراهي مكن زيرا :
پوك مانند شاژور خالي است كه به دردت نميخورد
لافوك مانند مرمي تعليمي است كه تنها دود و صدا دارد
متكبر زود يا دير به غضب خدا گرفتار میشود كه تو هم با او گرفتار نشوى.
الهي!
ته مو د پوكانو او لافوكانو او كبر جنو له ملګرتیا څخه
وساتی او د درندو او پخو او متواضعو خلکو مصاحبت 
او ملګرتیا را په نصیب کړی ."

اشاره: پوک دکتر عبدالله
لافوک، عطا نور و ضیاء مسعود
متکبر، همان حکمتیار است. 

خراسانی در تأویل سخنان سیاف می نویسد:
مخاطبان خاص استاد سياف را پيدا كنيد؟
اين فرمودهء شيخ ما هم مخاطب عام دارد، هم مخاطب خاص و هم مخاطب اخص!
مخاطب اخص آش به نظر من آقاى حكمتيار است و مخاطبان خاص آن يك درجن رهبران دروغگو و آماتور و مخاطب عام آن از من نگارنده گرفته تا شما دوست خواننده مى تواند باشد