-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۳, دوشنبه

درقصر سفید خبرهایی دیگری است/ سکته تاریخی؟

دولت سایه کمر

!به سقوط ترامپ بست

راشیا تودی ( روسیه امروز) ترجمه رضا نافعی

نیروهای با نفوذی در واشنگتن در تلاشند تا ترامپ را از مقام خود برکنار کنند.
مخالفان سیاسی ترامپ برای مختل ساختن ریاست او بر جمهوری  از تاریکی به او حمله می کنند.

در این رابطه آنچه بیش از به خطر افتادن احتمالی آزادی بیان نگران کننده است این است که نیروهائی که در  پشت صحنه  پنهان هستند چگونه توانسته اند بیش از شش ماه  یک کارزار بی وقفه برای بی ثبات کردن موقعیت رئیس جمهور را ادامه دهند.

درست نیست که جنگ اطلاعاتی کنونی را که واقعا علیه ترامپ در جریان است نادیده بگیریم و همه این رویدادها را ناشی از بخطر افتادن آزادی مطبوعات بدانیم.

آنچه جالب است این است که برغم سیل اخبار به بیرون درز کرده ، در میان آنها چیزی نبوده که  بتوان با استناد به آن  رفتار تبهکارانه ترامپ را آشکار ساخت و گریبانش را گرفت.

این درست است که خبرهای نشت کرده  به بیرون معرف خصلت ارتجاعی، رفتار بی نزاکت و ریاکاری او  و همراهانش هست ولی هیچکدام این ها تبهکاری محسوب نمی شود.

.

حمله به اقتدار رئیس جمهور

خبرهای درز داده شده نتوانسته اند حتی باندازه یک سر سوزن  اتهاماتی را که  لق لقه زبان رسانه ها شده و آنها آن خبر ها را بدون احساس خستگی،  دائما  در باره دخالت روسیه در انتخابات  و قول و قرار های محرمانه میان ترامپ و مسکو تکرار می کنند، به اثبات برسانند .

فقط همین یک نکته باید اثبات کند که کل این حرف در باره» تبانی با روسیه» که  در شش ماه گذشته  موضوع مسلط بر رسانه های مهمی چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست و سی ان ان  بوده درنهایت چیزی نبوده است جز توفان در لیوان آب.

دستور کار دولت پنهان

  نشت دادن اخبار برای رسیدن به منظور خاصی است که عبارتست از بی ثبات کردن و خنثی ساختن ریاست ترامپ – با این هدف که او را از ریاست جمهوری برکنار سازند.

در جا و زمانی دیگر بوضوح نشان داده شد که قدرت های مسلط  در دولت پنهان – مجتمع صنعتی نظامی، اطلاعاتی- نمی خواست که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود.

آنها خواستار پیروزی رقیب او هیلاری کلینتون از حزب دموکرات بودند.  به این دلیل که او خواستار اجرای یک سیاست خارجی تهاجمی علیه روسیه بود. در حالی که  ترامپ  بارها اعلام کرد که خواستار عادی کردن مناسبات واشنگتن با مسکو است، یعنی دنبال تحقق سیاستی است که خلاف علائق بنیادین  دولت پنهان است.

از روزی که ترامپ وارد کاخ سفید شد فراکسیون های قدرتمند  نخبگان امریکا دست به مخالفت با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری زدند.

آنها  هرجا که فرصتی پیش آمد چوب لای چرخ ترامپ گذاشتند. آنها می خواهند رئیس جمهور را با این اتهام ساقط کنند که او با روسیه تبانی کرده است. برای رسیدن به این هدف تا کنون سه بررسی در عالیترین سطح آغاز شده است- که تا کنون هیچ کدام به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

ژاکت  ویژه خفت کردن دیوانگان برای ترامپ در عرصه سیاسی

ایجاد هیجان مداوم در باره لورفتن خبرهای پنهان، سلاح دیگری است که علیه دولت ترامپ بکار گرفته می شود.

با توجه به بکار گماشتن سه کمیسیون  از سوی وزارت دادگستری برای پژوهش در این مورد، در قیاس با دولت اوباما ، نیویورک تایمز  سخن از «مشغول کردن با اهمیت منابع»   و  منحرف ساختن افکار از توجه به کار معمولی دولت می گوید.

بعنوان نمونه  تحریم های تازه کنگره  علیه روسیه در واقع ژاکت خفت کردن دیوانگان است که برای بستن دست و بال ترامپ از لحاظ سیاسی به او تحمیل می کنند تا  امکان او را برای آغاز دوباره  مناسبات عادی با روسیه  محدود سازند.

این حکم در باره پروتکل منتشر شده از گفتگوی ترامپ با نخست وزیر استرالیا نیز صادق است. وقتی ترامپ می داند که گفتگوی تلفنی او بعدا در روزنامه ای چاپ خواهد شد چگونه خواهد توانست با پرزیدنت پوتین صحبت تلفنی کند؟

طنز داستان در اینجاست که تلاش  دولت ترامپ برای یافتن  منفذ های نشت خبر به خارج  را رسانه ها  بعنوان اقدام «وحشت انگیز» در جهت محدود ساختن آزادی مطبوعات ارزیابی می کنند.

در حالی که آنچه واقعا هراس انگیز است کار دشمنان ترامپ است . آنها می خواهند به رئیس جمهور نشان بدهند که او نمی تواند سیاستی را دنبال کند  که خلاف میل و خواست آنها باشد.

آنها با این کار خود نمونه ای عرضه می کنند که مرز دموکراسی امریکا را نشان می دهد. مردم می توانند هر که را دلشان می خواهد انتخاب کنند ولی سرنوشت رئیس جمهور را صاحبان واقعی قدرت در پس پرده رقم می زنند.