-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

پول پرستان پنجشیر درین روز ها «اوگین» کرده اند

حکمتیار تنها از نام شادروان - احمدشاه مسعود- احساس ترس ونفرت ندارد، او پول پرستان و معامله گران دست دوم و سوم را نیز به نام «هغوی» و «دوی» خطاب می کند!
استاد عطا با اشاره به حالت های روانی اخیر حکمتیار از «تسلیم» شدن وی به «حکومت افغانستان» سخن گفته است. حکمتیار با یک شبکه دولت تبانی کرده است. لازم است که استاد عطا لایه های واقعی کشانیدن پای حکمتیار به کابل را مشخص کند. باید یک گروه کاری خاص ایجاد کند تا جزئیات کامل مذاکرات دو ساله پشت پرده را به مردم توضیح بدهد.

حکمتیار دریک دادوستد سبوتاژی، به خیمه گاه نیمۀ کوچک «حکومت افغانستان» ( حلقه متعصب بافته شده دور اتمر- غنی) پا نهاده است. حکمتیار به شخصه، از همان ساعتی که پایش به کابل رسید، جناح دوم حکومت ( جمیعت ومتحدانش) را «هغوی» و «دوی» خطاب می کرد و این کاکه گی را برای خود محفوظ داشته بود که هرگز نام آن ها را به عنوان موجودات عاقل وبالغ و مستحق به زنده گی بر زبان نیاورد.

این یونس قانونی و دیگران بودند که پیوسته «جناب حکمتیار» گفته چنان «صفایی» می دادند که اگر حکمتیار کمی روی خوش نشان می داد، به پایش خم می شدند و شاید پیشاپیش چند چپن قطغنی یا لنگوته کاغذ پیچ را برایش آماده کرده بودند اما فرصت اخلاصمندی دست نداد. جنرال جرئت ماه ها برای استقبال از حکمتیار عرق میریخت ومنیجری می کرد. «حکمتیارصاحب» گفته دور دروازه اش به طواف شروع کرده بودند. این بچه مارشال و جاهد خان بودند که حکمتیار هنوز نا آمده، از طریق شبکه های ارتباطی چپ و راست «مجرایی» می دادند. آن ها دستخوش این توهم بودند که شاید ائتلاف ومبادله پیام های مخفی بین مارشال فهیم، طالبان وگلبدین، از طرف گلبدین محترم شمرده شود.
اما حالا قضیه رُخ دیگر به خود گرفته است.حکمتیار علاوه برین که با حکمتیار قبلی اصلن شباهتی ندارد از نظر روحی مصدوم به نظر می رسد، از چند مسیر تحت نظارت قرار دارد. جای تعجب است که اسلام الدین، جریر و چند تای قراردادی دیگر خوب می دانند که حکمتیار قدم به قدم به سوی یک پرتگاه روان است؛ مگر جرئت ندارند او را متوقف کنند.