-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

این کوتاهه، محشر است!

این متن را از برگه سخی «خرمی» برداشتم. نویسنده این متن منقح و بسیارظریف وهوشمندانه چه آقای خرمی وچه هرعزیزدیگری باشد؛ قدرت تجربی و لایه بینی ستایش برانگیزی را نشان می دهد.