-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

ملا اخترمنصور چند بار به ایران سفرهایی داشت که درنتیجه امریکایی ها در راه کویته او را هدف قرار دادند اما امریکایی ها ملاهیبت الله را راحت گذاشته اند. اکنون اوضاع چنان می نماید که هیبت الله نیز در جاده روسیه- ایران انداخته شده و بازی دو سویه پاکستان، تکلیف فقدان یک استراتیژی واضح کاخ سفید در افغانستان را زیاد تر کرده است. چرا هیبت الله و دیگر رهبران طالب به حال خود رها شده اند؟ امریکایی ها ظاهرن از جری تر شدن خواص ترویستی پاکستان بیمناک اند و علاوتن درتعریف سیاست امریکا، ضربه زنی به طالبان تعریف نشده است. یکی از نشانه بن بست فراگیر همین است.
ملامنصور ۱۳ بار به دوبی، یک بار به بحرین و ۲ بار به ایران سفر کرده بود. منابع غربی احتمال داده که ملامنصور درآخرین سفرش به تهران با مقامات مهم از جمله آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیدار کرده بود.
همین منابع به نقل از فردی به نام لالی مدعی اند که ملامنصور دو هفته درشهر زاهدان منتظر ماند تا با یک هیات بلند پایه روسیه نیز ملاقات کند. همین منابع گفته اند که ملامنصور با ایران و روسیه به حدی نزدیک شده بود که کنترول پاکستان براین گروه را مورد تهدید قرار داده بود.
سیت جونز از همکاران موسسه راند می گوید که امریکایی ها از تحرکات منصور به خصوص از سرمایه گزاری های وی در داخل ایران و همرسانی اطلاعات سفرش به مقامات پاکستانی مطلع بودند.