-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

استراتیژی جدید امریکا خودش را در شمال نشان داده روان است

کشورهای منطقه، مردم و دولت افغانستان منتظر اعلام استراتیژی جدید امریکا در باره جنگ افغانستان می باشند. ظاهراً از دوماه به این سو بحث ها و مشورت های فشرده وسری به رهبری جیمزماتیس ومک ماستر درین باره ادامه یافته است. درهمین مدت، مسیر جنگ در افغانستان به خصوص در شمال، به سوی یک فاز جدید کشتار و نسل کشی درحرکت بوده است. یک نوع جا خالی کردن به نیروهای جدید داعش و طالب که سراسر شمال را به اشغال خود درآورند.
ازین قرار، با توجه به وقایعی که عملاً در زمین جنگ دیده می شود، چهارچوب های کلی مفاد و فقره های استراتیژی جدید امریکا را هم می توان از همین حالا درک و تشخیص کرد.