-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۴, شنبه

به نظر می رسد که تنش بین حکمتیار و محور دکترغنی- اتمر افزایش یافته است. منابع حکمتیار پیوسته شکایت برده اند که دولت به تعهداتش نسبت به حزب اسلامی گلبدین پشت پا زده است. اما گروه اتمر که آوردن گلبدین به غیر از بدنامی کدام فایده دیگری نبرده، بدین نظر است که گلبدین اصلن آماده اجرای حتی یک فقره از تعهداتش به دولت نشده و این مسأله باعث شده که شرکای پنجاه فیصدی دولت به رهبری جمیعت اسلامی فشارهای شان را بالای ارگ افزایش دهند.