-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

ارتش چین به میرزااولنگ حمله نکرده بود

جعفر «رسولی»


طی چند ساعت این معلومات را در باره ی اشخاص مرتبط با سرپل کسب کردم. اگر غلط باشد, تصحیح کنید. 
1. والی سرپل هزاره است.
2. فرمانده ی قل اردوی منطقه هزاره است.
3. معاون امنیتی وزارت داخله هزاره است.
4. سرپل همجوار است با بامیان و بلخ که قوای کمکی می توانستند به میرزا اولنگ بفرستند. 
5. ارتش چین به میرزا اولنگ حمله نکرده است. تنها طالبان با حدود دو صد نفر پیاده و سوار به موتر سکلیت حمله کرده بودند.
اگر موارد فوق صحیح باشد, فاجعه‌ای میرزا اولنگ نهایت بی لیاقتی هزاره‌ها را نشان می دهد. این افراد باید همه به حکومت جوابگو باشند و هم به مردم هزاره.
شعار ضد غنی - اتمر در این مورد خاص چیزی بیش از تنفر نژادی نیست.