-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

افغانستان تحفه دایمی امریکا به پاکستان است

درکتاب «جنگ اشباح» نوشته استیوکول امریکایی آمده است: گرباچف رهبر وقت شوروی به رونالد ریگان گفته بود که از افغانستان بیرون می شویم، پس شما کمک کنید درآن کشور یک نظام قابل پذیرش برای مردم آن ساخته شود.
این سخن به قول داریوش ارجمندی تحلیل گر ایرانی تحفه دایمی امریکا برای پاکستان است. تلاش پاکستان با حریق کابل به وسیله حکمتیار بخشی از حقوق به رسمیت شناخته پاکستان در امور افغانستان بود که به جایی نرسید و سناریوی طالبان نوشته شد.