-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۲, یکشنبه

احمدولی مسعود: حکومت چند نفره از مردم تصور اشتباه دارد


امکان دارد وضعیت به سوی پراکنده گی بیشتر برود.احمدولی مسعود، در برنامه «تحول» گفت: وضعیت طوری است که هرچند حکومت بگوید که برنامه ای برای افغانستان دارد و ممکن است که داشته باشد؛ اما برنامه حکومت یک برنامه چند نفره است و این نمی تواند یک قرار ملی برای افغانستان باشد و همین که اپوزیسیون و ایتلاف هایی خارج از حکومت تشکیل شده به این دلیل است که ممکن کسی به خاطراین که صلاحیتش در حکومت کمتر شده دست به اعتراض زده است. اما حرف مردم در این نیست، حرف مردم در این است که چرا حکومت خود را در یک برنامه کلان ملی نمی بیند. 

وی ادامه داد: حالا اینها وقتی که حکومت هایی را تشکیل می دهند هرچند موضوع شان موضوع خود صلاحیت قدرت باشد از حمایت مردم برخوردار نیستند. چرا که مردم آرزوهای خود را در چارچوب برنامه های حکومت نمی بینند. 

مسعود، در خصوص تصور اشتباه حکومت از مردم بیان داشت: این پنج شش نفری که در داخل حکومت هستند، این ها خودشان تصورشان این است که با حمایت بیرونی ها و خارجی ها عقل کل هستند. اما این ها شعور جمعی و شعور سیاسی مردم افغانستان را دست کم گرفته اند. یعنی در واقع دارند به مردم توهین می کنند. فکر می کنند یک مردم قبیله ای و قومی هستند که هیچ نمی فهمند و ما هر کاری می کنیم، می تواند جوابگوی خواست های آنان باشد. در حالی که این ها داکترهایی هستند که امکان دارد بتوانند در اداره کار کنند، اما از درد مردم خبر ندارند. 

وی در اخیر گفت: با این حرکت هایی که در حال حاضر وجود دارد، هیچ تضمینی وجود ندارد برای بهتر شدن، روز به روز حکومت ضعیف تر می شود در این هیچ جای شکی نیست و امکان دارد که حتی پراکندگی ها بیشتر شود؛ چرا که قوت های مردمی کلان هستند اما تا هنوز این ها یک بدیل دولت داری را ارایه نکرده اند ممکن است که بعدا به کابل بیایند و اعلام کنند اما ما تا هنوز از آن ها برنامه ای ندیده ایم. اگر این ایتلاف ها بر مبنای عقده گشایی و قدرت مداری باشد، کشور را به سمت بدتر شدن پیش می برد، مگر این که برنامه ای مدون و منظم و خوب باشد که این می تواند برای کشور خوب هم باشد.