-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

جمیعت و شورای نظاراز هرجهت حکمتیار را در حالت حبس خانه گی اعلام ناشده قرار داده است

شیخ السفرای امریکا درکابل به فعالیت های پیشگیرانه اش افزوده است. او بین اتمر و شورای نجات دست به وساطت زده و ازین قرار احتمال یک سازش و تقسیم دو باره قدرت وجود دارد. هرگاه نشانه هایی از یک همسویی ( هرچند موقتی) تازه بین ارگ و ضد ارگ آشکار شود، گلبدین حکمتیار در لاک یک انزوای به مراتب نفس گیر تر محبوس خواهد شد. به نظر می رسد که همان غار نشینی برای حکمتیار به مراتب به صرفه بود تا آمدن رنجبار به کابل که به هیچ شاخه ای از میوه قدرت نمی تواند دست دراز کند. جمیعت و شورای نظاراز هرجهت حکمتیار را در حالت حبس خانه گی اعلام ناشده قرار داده است. 
واقعیت این است که جمیعت درزدوبندهای پیچیده برسر قدرت و پس وپیش رفتن های حوصله مندانه، نسبت به حزب اسلامی ( نوع حکمتیار) چند گام جلو تر است. دلیلش این است که ۲۵ سال به انحاء مختلف در راس یا بدنه قدرت قرار داشته است. حکمتیار هیچ چانسی برای حذف شورای نظار- جمیعت ندارد. درخوب ترین حالت، وی به ۲۵ سال وقت وحوصله نیاز دارد که حکمتیار از هردو محروم است.