-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۵, یکشنبه

۲۰ فرمانده طالب زیر چترحمایت امنیت ملی درجنوب

نیویورک تایمز می نویسد: بیش از بیست تن از فرماندهان نزدیک به ملااخترمنصور رهبر کشته شده طالبان پایگاه های خود در پاکستان را ترک کرده و زیر چتر حمایت مقامات امنیتی دولت کابل به کار وزنده گی شان در جنوب افغانستان بازگشته اند. اما فامیل های آنان در گرو پاکستان باقی مانده اند. از قول آن ها نقل شده است که گفته اند این جنگ پاکستان است نه جنگ افغانستان و پاکستان خواستار امن وصلح در افغانستان نیست.
نیویورک تایمز می گوید که اکنون ایران یا قادر است به همکاری روسیه با راه اندازی یک جنگ نیابتی حکومت وحدت ملی را ناتوان بسازد یا مثل سال ۲۰۰۱ تلاش ها برای تامین صلح را تشویق کند.