-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

چرا «شورای نجات» راه را بر قتل عام سرپل هموار کرد؟

یافته های جعفر «رسولی» و احد «ژوندون» از یک نبرد متغییر و سبوتاژی در شمال حکایه دارد.جعفر رسولی روز گذشته اطلاعاتی در مورد مسئولان دفاعی سرپل جمع آوری کرده بود بدین شرح:
طی چند ساعت این معلومات را در باره ی اشخاص مرتبط با سرپل کسب کردم. اگر غلط باشد, تصحیح کنید. 
1. والی سرپل هزاره است.
2. فرمانده ی قل اردوی منطقه هزاره است.
3. معاون امنیتی وزارت داخله هزاره است.
4. سرپل همجوار است با بامیان و بلخ که قوای کمکی می توانستند به میرزا اولنگ بفرستند. 
5. ارتش چین به میرزا اولنگ حمله نکرده است. تنها طالبان با حدود دو صد نفر پیاده و سوار به موتر سکلیت حمله کرده بودند.
اگر موارد فوق صحیح باشد, فاجعه‌ای میرزا اولنگ نهایت بی لیاقتی هزاره‌ها را نشان می دهد. این افراد باید همه به حکومت جوابگو باشند و هم به مردم هزاره.
شعار ضد غنی - اتمر در این مورد خاص چیزی بیش از تنفر نژادی نیست.

اکنون احد ژوندون نیز تقریبن اطلاعات مشابهی را داده که تاییدی برداده های آقای رسولی است. بدین شرح:

مثلث ائتلافی جمعیت٬ وحدت و جنبش ولایت سرپل را در یک دسیسهٔ ضد دولت به خاک و خون کشانید. 
نیروی نظامی دولتی در ولایت سرپل در حدود ۵۰۰۰ نفر است٬ منجمله:
پولیس ملی ۱۲۰۰
پولیس محلی ۸۰۰
خیزش مردمی ۳۰۰۰
کندک اردوی ملی ۶۰۰
نیروی جنگجویان در ولایت سرپل در حدود ۱۵۰ نفر اند٬ منجمله:
ملا کبیر: ۵۰
غضنفر (ازبک) ۳۰ نفر
ملا نادر ۷۰ نفر
رئیس امنیت مربوط جنبش اسلامی دوستم است. قوماندان امنیه مربوط حزب جمعیت اسلامی و والی سرپل مربوط حزب وحدت است. 
آمر امنیت پولیس بعد از تقاعد هم دفتر را رها نکرد تا محقق دورهٔ کاری اش را یکسال تمدید نمود. بعداً وی دفتر کار خود را قفل کرده تا بلاخره دفتر را به برادر خورسال خود تسلیم نمود.

اشاره: نتیجه ای که ازین دو گزارش به دست می آید این است که مسئولیت اصلی قتل عام در میرزا اولنگ سرپل به دوش سران و رهبران شورای نجات است. اگر ستون پنجم یا هر شبکه ای که این قتل عام را سازماندهی کرده یا لوژستیک و مهمات را فروخته و راه را به دشمن باز کرده اند، همه شان کارگزاران جمیعت، جنبش و حزب وحدت می باشند.