-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

جنرالان بی مغز پاکستان خواستار حکومت دست نشانده درکابل اند


متن سخنان شادروان احمد شاه «مسعود» که به تازه گی به همت یوسف «جان نثار» آرشیف بان فروتنِ اسناد تاریخی منتشر کرد.


شادروان احمد شاه مسعود در دوران مقاومت علیه طالب، پاکستان، انگلیس، عربستان، تلخی های بسیار کشید؛ اما محاسبه های پاکستان را برای همیشه در افغانستان باطل کرد:

وی می گوید: جنگی که فعلا درافغانستان جریان دارد که به یقین از طرف پاکستان است، به هیچ صورت به نفع پاکستان نیست و این جنگی است که فقط آی اس آی ( استخبارات پاکستان) و چند جنرال بی مغز به راه انداخته و هر روز به آن دامن می زنند درین جا... و من نمی فهمم که نفع پاکستان درین جنگ چیست؟ همه بازارهای آسیای میانه را باقی کشورهای که رقیب پاکستان بوده... گرفته اند و وضع اقتصادی پاکستان هم به گذشت هر روز خراب است. پاکستان درمنطقه هم تجرید شده. ملت افغانستان هم بعد ازین که ( پاکستان) یک مدتی به مردم ما در زمان تجاوز شوروی خدمت کرده بود، دو باره ملت را هم به خود دشمن ساخته... من نفعی درین نمی بینم. و پیش من هم محاسبه به همین ترتیب بود. مگر متاسفانه حکومت پاکستان یا سردمداران پاکستان برخلاف منافع ملت خود درین جهت حرکت کردند که حتمن درافغانستان یک حکومت دست نشانده بیاید.