-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

شورای امنیت ملی و فرماندهی نیروهای خارجی دیر یا زود جنگ مزمن را دراطراف بلخ تقویت کرده تا مرکز سوق واداره شورای نجات را فلج کنند. هرگاه اردوی جنرال دوستم و عطا موفق به پاکسازی دسته جات تعبیه شده از سوی شورای امنیت ملی شوند، دومین اقدام آن ها قطع شاهراه کابل- شمال از ناحیه سالنگ شمالی خواهد بود. اعزام اردوی ملی برای سرکوب آن ها یک اقدام خطرناک است و منجر به تجزیه قطعات خواهد شد. یگانه گزینه، بسیج نفرات حزب اسلامی و انداختن آن به جنگ شمال است. اما این یک پلان افشا شده است و امکان دارد که دسته جات حزب اسلامی دربرخورد هایی که بی گمان شدید خواهد بود نابود شوند. عملیات مستقیم قوای خارجی، واکنش های لجام گسیخته ای را سبب خواهد شد. 
موقعیت گیری محقق وعطا دردره مارمول و دره صوف، وورود جنرال دوستم به جنگ، دام عمیقی را برای حکومت وقوای خارجی ایجاد خواهد کرد. بمباران گرهی از مشکل نخواهد گشود. همه این مسایل حاکی از آن است که بن بست کنونی با یک بن بست دیگر تکمیل خواهد شد. یگانه راه حل برای امریکا این است که با مردم افغانستان متحد شود. کاری که هیچ گاه تا حال به آن اهمیت نداده است.