-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

ملاحظات هند ازحلقه متمایل به پاکستان در ارگ کابل

نشریه ایرویشیا
هند، پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و در ماه اول کار رئیس جمهور اشرف غنی در روابط خود با افغانستان از احتیاط کار می‎گرفت. زیرا، به نوشته نشریه اشرف غنی دست کمک را به چین و پاکستان دراز کرده بود.
نشریه ایروایشیا در ادامه مقاله می‎نویسد، هرچند، هند در همکاری‎های امنیتی با افغانستان از احتیاط کار گرفته‎است و از کمک سلاح به این کشور خوداری کرد، اما تاکنون از کمک چهار هلیکوپتر که به افغانستان تعهد سپرده سه هلیکوتر را تسلیم داده و چهارمی آن پس از ترمیم سپرده می‎شود.