-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۱, شنبه

سنت‌الله تیمور سخنگوی ولایت تخار در باره حمله مرگبار بر نمازگزاران در شهرک چاه آب آن ولایت از بشیرقانت جنگ سالار حزب اسلامی به عنوان عامل اصلی این جنایت نام برده است.  
آقای تیمور افزود که هدف افراد مسلح وابسته به فرمانده بشیر قانت این بوده که مردم به امامت مولوی محفوظ اکبری در این مسجد نماز نخوانند، چرا که این مولوی گاه گاهی از این فرمانده انتقاد می‌کرده است.
درسال 1360 خورشیدی در اتاق 245 زندان عمومی پلچرخی، بلاک دوم، منزل دوم به سرمی بردم. شمار زندانیان درهمان اتاق حدود 150 نفر بود که عمدتن افراد حزب اسلامی و جمیعت اسلامی بودند. درهمان زمان، مناقشه بین التنظیمی میان آن ها به اندازه امروز شدید بود. افراد حزب اسلامی به نفرات خود دستور می دادند که در نماز جماعت پشت قاری قاسم جمیعتی نماز نخوانند. وقتی قاری قاسم پیشنماز می شد، حزب اسلامی ها ناگه صف را شکسته و متفرق می شدند. وقتی مدیر مرزا از حزب اسلامی ملاامام می شد، جمیعتی ها از اقتداء به وی پرهیز می کردند.  تصادمات سختی درآن زمان به وقوع پیوست که پهره داران زندان که درآن زمان سپاهیان انقلاب که برای یک دوره سه ماهه به آن جا توظیف شده بودند، مجبور به مداخله می شدند.
تصادماتی بین حزب و جمیعت در داخل اتاق روی می داد که پنجاه نفر در برابر شصت یا هفتاد نفر با استفاده از تخته چوب های چپرکت ها به جان هم می افتادند. در سال های دهه شصت درداخل زندان تقریبن این نبرد ها درتمامی اتاق ها به اشکال مختلفی به وقوع می پیوست. بشیر قانت یکی از آن سربازان اسلام است که کدام خطایی نکرده جز این که از اصول تبعیت کرده تا به خود خود شان رضای پروردگار حاصل آید.