-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۱, چهارشنبه

شاه حسين مرتضوي: "امتحان كانكور يكي از دستاوردهاي حكومت وحدت ملي است."
سیامک هروی حاشیه داد: ببخشين منار جام از ياد شما رفت.
اشاره: سیامک خواسته است با اشاره به سمبول آله تناسلی ( منارجام) حرف آخر را بگوید.