-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

صحنه های واقعیات مثل آفتی به حاصلات دروغ های امریکایی حمله ور شده است

پایگاه سی ان بی سی امریکا مدعی شده است که مخارج جنگ آن کشور درافغانستان به 700 میلیارد دالر بالغ می شود. این هزینه سرسام آور برای بردن یک جنگ عظیم چند محوری بسنده است. اما ما به چشم و سر می بینیم که نتیجه این جنگ، تقریبن کمی اضافه تر از درجه صفر است. پس امریکا این سرمایه عظیم را درکجای افغانستان گور کرده است؟ طوری که خود اذعان دارند، طالب درهمه جا حاضر و القاعده هم از هرطرف سربالا می کند؛ مضاف برین، پدیده ای تازه ای به نام داعش نیز به میدان آورده شده.  معلوم است که قلبنبه نویسی رسانه های امریکا، ترویج دروغ های بزرگ است.