-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

دین به مجوز رسمی چه نیاز دارد؟

گزارش شده که ۴۰۰ مدرسه مشکوک دینی و دارالحفاظ درهرات بدون مجوز رسمی فعالیت می کنند. از نظرمتولیان این مراکز، مجوز رسمی یعنی چی؟ دین به مجوز رسمی چه نیاز دارد؟ اراکین رسمی باید از دین مجوز بگیرند. حال کی جرأت دارد بگوید که نه، برای سلامت نظام ملی باید همه چیز از نظر خطر و عواقب منفی اش از سوی قانون مدنی بیمه شود. 

قضیه تا به این حد وارونه و بلاتغییر وبلامنازعه است. افغانستان را به مجموعه ای از لانه های زاغ وزغن و مار و گژدم بدل کرده اند. زمانی بی بی سی آمار داده بود که در پاکستان ۱۲ هزار مدرسه مذهبی و تروریست پرور وجود دارد. به نظر می رسد که تعداد مراکز اپراتیفی منطقه ای تحت نام مراکز دینی و دارالحفاظ بیشتر از پاکستان باشد.  هرگاه روزی برسد که هیچ طالب و تروریستی عملن نجنگد، این مراکزی که درلایه لایه جامعه چیدمان کرده اند، تا ابد علیه هستی کشوری به نام افغانستان خواهند جنگید و هرلحظه تن و پود نسل های آینده را نیش خواهند زد.