-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۳۰, دوشنبه

جالب ترین عاقبت اندیشی یک شخصیت هزاره/ جعفر «رسولی»

به منافع بلند مدت قوم هزاره است که به جای متحد شدن با عطا و دوستم، با آریانا سعید متحد شوند. با عطا هیچ نقطه ی مشترک ندریم. نور تعداد شرکت دارد. با آریانا سعید یک وطن مشترک داریم: دمکراسی باشد؛ حقوق بشر رعایت گردد و آباد و آزاد باشد. در ضمن، پایگاه اجتماعی آریانا سعید نیز کلان است. وجه ی بین المللی دارد.