-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

امریکا و پاکستان مانند جسم و روح اند.

رحمت الله بیژن پور، آگاه مسایل سیاسی در برنامه «حاشیه خبر» معتقد است آمریکا رویکردش را نسبت به پاکستان تغییر نمی دهد و می گوید: باور من این است که به عنوان یک روزنامه نگار دوران حکومت داکتر نجیب الله و به همان ترتیب پس از آن، در همان زمان هم هنوز تبلیغات را بسیار گرم می کردند که پاکستان دیر یا زود تجزیه خواهد شد. دیر یا زود فرو می پاشد و از بین خواهد رفت. اما ما دیدیم که این ما بودیم که از بین رفتیم معلوم شد که ما داریم از بین می رویم. ما نباید ذهنیت خود را به جای واقعیت تحلیل کنیم چرا که درست نیست. پاکستان به انزوا نرفته است.