-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۳, دوشنبه

حکمتیار: اعضای حزب اسلامی را دستگیر می کنند

به گزارش «تاند» (پشتو) حکمتیار گفته است که برخی حلقات به دستگیری نفرات حزب اسلامی اقدام کرده اند. وی این ادعا را در دیدار با مشران قومی پکتیا مطرح کرده است. او از گروه خاصی نام نبرده، اما تنها نیرویی فعال که دشمن قدیمی وی به شمار می رود، جمیعت وشورای نظار است که در ارگان های امنیتی حکومت کابل نفوذ قابل ملاحظه دارند.